d

d

停診信息

王月娟      4月1日-6月1日下鄉停周三下午門診,周五上午照常

徐金亮     4月26日   出名醫門診

陳利萍     4月17日

陶丹丹     4月19日下午

趙堅         4月24日遺傳咨詢由孫建利代

李志超     4月15日

屠欣       4月15日 改4月16日出診

陳鶴虎     4月16日 改4月15日出診

陶丹丹     4月19日、4月26日下午

劉丹        4月20日

裘軼超     4月22日

盧祥生     5月1日

极速一分彩_首页